Användning

Vi har markskruv till det mesta som normalt kräver grävning. Med vår lösning får ni snabbt upp skyltar, broar, bryggor och byggnader utan att förstöra marken runt om. Här finns några exempel på vad som effektivt och ekonomiskt kan fästas med markskruv från Krinner.

Montering av sarg med markskruv
Montering av staket med markskruv
Montering av solceller med markskruv
Montering av bänkar med markskruv
Montering av carport med markskruv
Montering av solceller med markskruv
Montering av bänkar med markskruv
Montering av grind med markskruv
Montering av stängsel med markskruv